Въздушен филтър

Въздушни Филтри

Една от най-важните авточасти за гарантиране правилната и безпроблемна работа на вашия автомобил е именно въздушният филтър. Неговата роля е да предпазва двигателя от попадането на прахови частици и замърсявания в двигателя, които биха могли да го повредят. Въздушният филтър не остава чист дълго време, тъй като въздухът, който се носи половин метър над пътната настилка, е силно замърсен. Изборът на качествен въздушен филтър ще гарантира по-дълъг живот на автомобила, като предпазва от увреждане двигателната система на превозното средство.

Използваният въздушен филтър при съвременните автомобили е направен най-често от специален вид хартия, която е нагъната в правоъгълна форма. Това позволява до двигателя да достигне по голямо количество въздух, а достигът на добър дебит въздух до двигателя е от първостепенна важност.

Макар и незабележима част от компонентите на моторното превозно средство, въздушният филтър оказва голямо влияние върху живота на двигателя, а той от своя страна е сърцето на вашия автомобил. При повреда на въздушния филтър, видими технически нарушения може да не се появяват веднага, но след известен период на експлоатация с наличие на дефектирал въздушен филтър скоро двигателната система ще започне да дава индикации за проблеми.

Препоръчително е смяната на въздушния филтър да става на 10-15 000 км. или веднъж годишно, като при диагностициране на проблем с двигателя, това може да стане и по-рано. Съществуват фактори, които оказват влияние са експлоатационния период и условията, в които функционира автомобилът ви, от значение са и техническите характеристики на модела превозно средство. Смяната на маслото неименуемо води със себе си и нуждата от смяна на въздушния филтър.

CarProfi.bg предлага асортимент от въздушни филтри, от които да изберете необходимия за вашия модел и марка автомобил. Може да се свържете с екипа на CarProfi.bg при всякакви въпроси и за поръчка на въздушен филтър онлайн.