ОБЩИ УСЛОВИЯ

Внимание! CARPROFI.BG използва бисквитки. При използването на този сайт, Вие приемате нашите общи условия! 
Моля, прочетете внимателно изложените правила за ползване на услугите на сайта и Общите условия. Всеки един потребител е обвързан от настоящите Общи условия за цялото време на ползване на Сайта - от първоначалното влизане, до напускането му. 
Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между търговеца и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн carprofi.bg (наричан за краткост „Сайт“) и Търговеца, както и условията за закупуване на стоки чрез електронния магазин, намиращ се на Сайта, собственост на "Имахижу" ООД, ЕИК/ПИК 103110136 с адрес на управление в Република България, район Триадица, ж.к. Манастирски ливади, бл. 28, ет. 1, ап. 1
Телефон за контакт от 9 – 18 часа в работни дни и събота: +359 886 422 356;
e-mail за контакт и в извън работно време: office.cantralen@carprofi.bg;
Централен склад на „Имахижу“ ООД:
гр. София, ПК 1202, ул. „Малашевска“ 8
Дружеството е регистрирано в Комисия за защита на личните данни и притежава удостоверение за администратор на лични данни № 15686/13.03.2015 година. 
Тези условия обвързват търговеца и всички потребители, които с  маркирането на всеки един обект, линк или бутон, разположен на страниците на carprofi.bg (с изключение на линка към настоящите "Общи условия"), се съгласяват, изцяло приемат и се задължават да спазват тези "Общи условия".            
  
2.Общи правила
Настоящите “Общи условия” влизат в сила от момента на сключване на договор за покупко-продажба между КЛИЕНТА и „Имахижу“ ООД.
Всяка стока, предоставена от „Имахижу“ ООД отговаря напълно на всички спецификации и стандарти, посочени от производителя. „Имахижу“ ООД не носи отговорност при отклонения от тях, които не са съобщени от производителя.
Стоките са придружени от документацията, необходима за инсталиране, монтиране, пускане в действие, употреба и поддръжка. 
„Имахижу“ ООД няма ангажимент по монтиране, тестване и поддръжка. „Имахижу“ ООД, не носи отговорност и не важи гаранцията, предоставена от производител при неправилна инсталация и повреждане на уреда по време на монтиране.
Всички изображения на продукти публикувани в електронния магазин http://carprofi.bg/ целят да дадат обща представа за продукта, а не да го пресъздадат точно. „Имахижу“ ООД не носи отговорност за тези несъответствия.


2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ: 

Ако използвате  Сайта, то вие се съгласявате: 
 
2.а.      да предоставяте  вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); 
2.б.      да информирате при настъпили промени в личните данни 
 
В случай, че предоставите  фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, CarProfi има право да закрие и/или изтрие информацията за вашите данни и да ви откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. 

3. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. KОНФИДЕНЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА CARPROFI.BG


С приемането на настоящите общи условия, ако сте регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласявате предоставените от вас Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Carprofi.bg по електронен път при доставка на поръчаните от вас стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Carprofi.bg. 
Всички доброволно предоставени Лични данни и други Данни, които ви идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от Carprofi.bg за поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани във всички сайтове на "Имахижу" ООД. 
Carprofi изрично ви уведомява, че предоставените от вас Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. 
Ние си запазваме правото да използва IP адресите и други ваши данни за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия. 

При регистрация в http://carprofi.bg/, електронният магазин събира, обработва, използва и съхранява данните предоставени от КЛИЕНТА с изричното му съгласие, изразяващо се в приемане на настоящите Общи условия. Личните данни, които предоставяте и които „Имахижу“ ООД ползва при изпълнение на задълженията си по сключения между нас договор за покупко-продажба се обработват и съхраняват от „Имахижу“ ООД в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на директива 95/46/ЕО (общ регламент относно защитата на данните). Подробна информация, която цитирания по-горе Регламент изисква да бъде предоставена на абонатите се съдържа в Политика за защита на личните данни на „Имахижу“ ООД. 


4. ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА, СИГУРНОСТ:


 Вие получавате желаните от вас потребителско име (в случай, че не се ползват от вече регистриран друг потребител) и парола за достъп до всички услуги на Carprofi.bg, след като извършите процеса на регистрация. Такова уведомление ще пристигне на e-mail, който сте посочили при регистрацията.
Ваша отговорност е да опазите получените потребителско име и парола. Ако ги използвате, това значава, че декларирате, че лично и от свое име сте изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с вашето потребителско име и парола. 
Важно е да  уведомите незабавно Carprofi.bg за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола и или за всяко друго нарушаване на сигурността. 
В случай на загубване (забравяне) на паролата и вие следва да поискате изрично искане от страна на Carprofi.bg да актуализираме данните ви.
Carprofi.bg не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка. 


5. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:


Вие се съгласявате да НЕ използвате Сайта на Carprofi.bg, за да: 

5.а.      да изпращате, публикувате или да предавате по друг начин съдържание, което нямате право да предавате по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване); 
5.б.      да формулирате, изпращате, публикувате или да предавате по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост ("Права") на която и да е страна; 
5.в.      да формулирате, изпращате, публикувате или да предавате по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти; 
5.г.       да събирате и използвате неправомерно лична информация за други потребители. 

Carprofi.bg си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа ви до Сайта, в случай, че еднократно или системно нарушавате изброените в точка 5 изисквания. 

  
6. АВТОРСКИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ТЯХ :

Вие имате право да ползвате всички услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не  нарушаватe авторските права на Carprofi.bg или на трети лица свързани пряко или коствено с материалите на Сайта. Материалите на този Сайт не могат да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било  обществена или търговска цел. Материали от сайта е забранено да бъдат публикувани в други сайтове. 
Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби. 
Carprofi си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между Carpprofi.bg и този, който  публикува информацията. 
При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права Carprofi.bg не Ви предоставя  допълнителни права за ползване и разпространение.
Преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване, определени от неговите собственици. Наличният Софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните дистрибутори и партьори. 

  
7. ПРЕПРАТКИ ОТ И КЪМ CARPROFI.BG:
  
Предоставените препратки на Сайта на Carprofi към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за ваше удобство. Когато употребите такава препратка, вие вече не използвате услуга, предоставена от Carprofi.bg и в този случай  Общите условия губят сила. 
Carprofi не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за тях и/или тяхното съдържание. По този начин Carprofi по никакъв начин не ви налага и не ви препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт е изцяло ваша отговорност. 


8. ПРЕДСТАВЯНИ СТОКИ И УСЛУГИ НА САЙТА:

В страницата на всяка стока представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, която ви помага да направите информиран избор при покупката на продукта. Имахижу ООД не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не са свързани с основните й характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. 
Carprofi си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато няма общоприета еднозначна терминология на Български език.
Всички посочени на сайта цени са в Лева с включен ДДС. 

В случай, че стоката не попада в „специални условия” (за повече информация виж “Срок и условия на доставка”), се начислява цена за доставка. Цената за доставка зависи от стойността на стоката, теглото и, физическите размери, мястото и начинът на доставка. 
Имахижу ООД си запазва правото да калкулира по-ниска цена за доставка при поръчката на стоката. 
Имахижу ООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като Имахижу ООД не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. 


9. ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА И/ИЛИ УСЛУГА, ПРЕДСТАВЕНА В CARPROFI.BG: 

Вие имате право да поръчва стоки и услуги представяни от Carprofi.bg, независимо дали сте регистриран потребител или не.  При правене на поръчката имате право да изберете стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта опции. 
По всяко време преди завършването на Поръчката можете да променяте избраните от вас стоки и услуги. 
Когато регистрирате поръчка на Сайта , вие влизате в договорни отношения с Имахижу ООД, отнасящи се до конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия. Поръчката се смята за направена след натискане на бутона „Поръчай”.

Имахижу ООД има правото да променя цените по всяко време без да ви уведомява. Вие сте длъжен да заплатите цената посочена на сайта по време на  поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Имахижу ООД има право да откаже изпълнението на поръчката и не ви дължи обезщетение, освен да възстанови сумите, които сте платили и/или депозирали, в случай, че  има такива. 

При наличине на промоционални цени, те ще бъдат указани до базовата цена, отделени в сектор „Промо цена”. 

10. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА:

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от вас начин и според посочените срокове (за повече информация виж “Срок и условия на доставка”). 
Имахижу ООД си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да ви предупреждава предварително, стига това да не променя параметрите на доставка. 


11. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА:

Вие имате право да се откаже от сключения договор за покупко-продажба, без да посочвате причина, без да дължите обезщетение или неустойка и без да заплащате каквито и да е разходи, с изключение на разходите по връщане на стоките, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от вас или от трето лице, различно от превозвача и посочено от вас при договор за продажба, или:
а) когато вие сте поръчали много стоки с една поръчка и те се доставят отделно, считано от датата, на която вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от вас е  приело последната стока;
б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от вас, приеме последната партида или част;
в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от вас, приеме първата стока;
Разходите по връщане на стоката/ите до централния склад на „Имахижу“ ООД се заплащат от Вас.
Когато искате да се откажете от сключения договор, следва да информирате „Имахижу“ ООД за решението си преди изтичане на 14-десет дневния срок от настоящите Общи условия. 
За да упражните правото си на отказ, може да използвате стандартния формуляр за отказ или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откажете от договора.
Вие сте упражнил/а правото си на отказ от договора, ако сте изпратил/а съобщение на „Имахижу“ ООД за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на законоустановения срок.
За упражняване правото си на отказ вие може да изпратите стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление на е-mail office@carprofi.bg. В тези случаи „Имахижу“ ООД незабавно  изпраща потвърждение за получаване на отказа ви на електронната поща, посочена от вас.
Стандартния формуляр за упражняване право на отказ има следния текст:
Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ
До .................................................................................................
/името на търговеца/
................................................................................
/адрес, ЕИК/
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:
................................................................................................
/описание на продукта/
Стоката е поръчана на ......................
Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/
.................................................................................../Име на потребителя/
Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

.....................................................
/Дата/                 Подпис на потребителя/
Стандартен формуляр за отказ може да се изтегли в електронен вариант и от електронната страница на Комисия за защита на потребителите на следния адрес: https://www.kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki

12.ПРЕКРАТЯВАНЕ:
В случаите на чл. 55 от Закон за защита на потребителите, вие трябва да върнете стоката за своя сметка и във вида, в който е била получена, в оригиналната опаковка, с всички съпътстващи документи. След приемане на отказа от страна на „Имахижу“ ООД, последният е длъжен да ви върне получената цена в срок от 14 работни дни.
52. „Имахижу“ ООД може да откаже да изпълни поръчка и да сключи договор за покупко-продажба при:
спряно производство на артикул от производителя
недостатъчна наличност

13. ДРУГИ:

Imahiju.com има право да прави промени в Сайта без предварително да ви известява. 
Имахижу ООД си запазва правото да ви изпраща съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на съществуващите услуги.   
 

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване. Имахижу ООД не носи отговорност, ако  не сте прочел/а последния вариант на настоящите условия. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: http://www.carprofi.bg.............................. - трябва да се сложи реалния линк.

Всички неуредени в тези общи условия въпроси се решават според разпоредбите на действащото законодателство и се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

При използване услугите на Имахижу ООД вие сте длъжни да спазвате настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия. 

Дейността на „Имахижу“ ООД се регулира от:
Комисия за защита на потребителите
Адрес: град София 1000, площад “Славейков” № 4А, ет. 3,4 и 6
Телефон 0700 111 22, Факс: 02/988 42 18
www.kzp.bg
Комисия за защита на личните данни
Адрес: град София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2
e-mail: kzld@cpdp.bg
Център за информация и контакти: 02/91 53 518
www.cpdp.bg
14. ДЕФИНИЦИИ
Клиент е всеки регистрирал се успешно в електронния магазин http://carprofi.bg/, които е получил потвърдителен e-mail.
Продукт е всеки един артикул, обявен в http://carprofi.bg/ за продажба.
Поръчка е всяка генерирана от системата заявка на избран/и продукт/и.
Профил е формиран от електронен адрес и парола, зададени от КЛИЕНТА. Профилът на клиента съдържа информация за него, история на поръчките, отказите, издадените му фактури и прочее.
Договор за покупко-продажба е приетата в чл. 45 от ЗЗП дефиниция, а именно „Договор от разстояние e всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.“
Потребител е приетата в § 13 на Допълнителните разпоредби на ЗЗП дефиниция, а именно: "Потребител" е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

При въпроси, моля използвайте формата за връзка в секция контакти.
Надяваме се да сме ви полезни!
Екипът на http://carprofi.bg/.


Последна актуализация на 22.05.2018г.